Cùm Dàn Giáo

CÙM GIÀN GIÁO-CÙM XOAY- CÙM CỐ ĐỊNH

1, CÙM XOAY

Cùm Xoay

- Tên sản phẩm: khóa xoay, cùm xoay

- Nhập khẩu: 100%

- Chủng loại: Trung Quốc, Hàn Quốc

- Quy cách: Xoay 360o, khóa ống thép từ 42mm – 49mm

- Trọng lượng: Cùm xoay Trung Quốc:600 gr, cùm xoay Hàn Quốc: 700 gr

 

 

 

 

2, CÙM TĨNH

Cùm Xoay tĩnh
- Tên sản phẩm: khóa tĩnh, cùm tĩnh

- Nhập khẩu: 100%

- Chủng loại: Trung Quốc, Hàn Quốc

- Quy cách: Góc khóa cố định vuông góc 90o  , khóa ống thép từ 42mm – 49mm

- Trọng lượng:  Cùm xoay Trung Quốc:600 gr, cùm xoay Hàn Quốc: 700 gr

 

 

 

 

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI qua số điện thoại : (08) 6259 1809 – 0983 129 519, hay qua địa chỉ email: DanGiaoVinhLoi@gmail.com. Chúng tôi đang sẵn sàng phục vụ bạn.