DÀN GIÁO VĨNH LỢI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY THÀNH AN 96 – VÙNG 4 HẢI QUÂN CAM RANH

Ngày 18/5/2012 Dàn Giáo Vĩnh Lợi có buổi thăm và làm việc với đại diện Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thành An 96 tại công trình nhà huấn luyện tàu ngầm – Vùng 4 Hải Quân


Hùng Dàn Giáo làm việc với Vùng 4 Hải Quân

Qua kiểm tra thuộc địa công trình, thiết bị xây dựng do Dàn Giáo Vĩnh Lợi cung cấp sau một năm ở môi trường nước biển chất lượng dàn giáo, cây chống vẫn rất tốt.

Ông Trịnh Phú Lợi – đại diện Công Ty Thành An 96 rất hài lòng về chất lượng dàn giáo sau 1 năm sử dụng. Hai bên còn cam kết sẽ hợp tác lâu dài và trở thành đối tác chiến lược trong thời gian sắp tới.

DÀN GIÁO VĨNH LỢI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY THÀNH AN 96 – VÙNG 4 HẢI QUÂN CAM RANH vào lúc: Tháng Một 20th, 2014 bởi admin

Speak Your Mind

*