VĨNH LỢI TÁI KIỂM HỆ GIÀN GIÁO NÊM SỬ DỤNG TẠI CÔNG TRÌNH CỦA GIA PHAN

Vĩnh Lợi đã cung cấp toàn bộ giàn giáo nêm cho Công ty Xây Dựng Gia Phan từ tháng 5/2015. Sau thời gian sử dụng, Vĩnh Lợi đã tiến hành tái kiểm thiết bị tại công trình trường THCS tại Quận 8 do XD Gia Phan đảm nhiệm vị trí thầu chính.

Sau khi làm việc kiểm tra thực tế cho thấy giàn giáo nêm Vĩnh Lợi đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật cũng như an toàn trong thi công và được chủ đầu tư và nhà thầu đánh giá cao. Qua thời gian sử dụng tại công trình, giàn giáo nêm được ứng dụng tốt tại công trình, dễ dàng thi công và chất lượng ổn định.

Dàn Giáo Vĩnh Lợi gửi lời cám ơn đến quý khách hàng và XD Gia Phan đã tin tưởng hợp tác trong thời gian qua với những hợp đồng giá trị. Đây sẽ là nền tảng lâu dài cho cho sự hợp tác gắn bó lâu dài giữa hai bên và cũng là động lực cho Dàn Giáo Vĩnh Lợi tiếp tục phát triển hơn nữa.

– Dàn Giáo Vĩnh Lợi –

VĨNH LỢI TÁI KIỂM HỆ GIÀN GIÁO NÊM SỬ DỤNG TẠI CÔNG TRÌNH CỦA GIA PHAN vào lúc: Tháng Chín 14th, 2016 bởi dangiaovinhloi

Speak Your Mind

*