VĨNH LỢI TIẾP TỤC CUNG CẤP KHUNG GIÁO CHỮ H CHO CTY PHƯỚC GIA

Vào tháng 12/2015, Công ty Phước Gia đã mua khung giáo chữ H với số lượng gồm 1000 khung và 1000 giằng chéo để đáp ứng nhu cầu của công trình hiện tại. Sau khi đưa và sử dụng trục tiếp tại công trình khung giáo chữ H của Vĩnh Lợi, ban quản lý công trình công trình đánh giá rất cao chất lượng sản phẩm cũng như tiến độ cung cấp hàng của Vĩnh Lợi.

Vì vậy, ngay vào đầu tháng 01/2016, khi có nhu cầu mua thêm một số lượng mới khung giáo chữ H cho công trình, Công Ty Phước Gia đã tìm đến Dàn Giáo Vĩnh Lợi và đầu tư tiếp tục số lượng 1000 khung giáo chữ H và giằng chéo kèm theo. Do đã hợp tác nên hai bên đã thỏa thuận cá điều kiện về tiến độ, giao hàng, thanh toán vô cùng thuận lợi.

Ngày 25/01/2016, đại diện công ty Phước Gia đã đến xưởng Vĩnh Lợi kiểm tra khung giáo chữ H chuẩn bị được bốc xếp và giám sát trong quá trình bốc xếp hàng hóa.

Toàn bộ khung giáo chữ H được bốc xếp nhanh chóng lên xe dưới sự giám sát số lượng của hai bên.

khung giao chu H

Buổi bàn giao khung giáo chữ H giữa Vĩnh Lợi và Phước Gia diễn ra hoàn toàn thuận lợi trong sự vui vẻ và lời hứa hẹn hợp tác lâu dài giữa hai bên trong thời gian tới.

– Dàn Giáo Vĩnh Lợi –

VĨNH LỢI TIẾP TỤC CUNG CẤP KHUNG GIÁO CHỮ H CHO CTY PHƯỚC GIA vào lúc: Tháng Chín 12th, 2016 bởi dangiaovinhloi

Speak Your Mind

*