CẤU TẠO VÁN KHUÔN TRƯỢT (PHẦN 1)

Ván khuôn trượt là loại ván khuôn di động lên cao, nhưng việc di chuyển được tiến hành liên tục trong suốt quá trình đổ betong. Khác với vá khuôn luân lưu, ván khuôn trượt là một bộ ván khuôn hoàn chỉnh dùng để thi công đổ betong các kết cấu thẳng đúng của một công trình. Các kết cấu nằm ngang như sàn, dầm sẽ được thi công riêng biệt theo các công nghệ khác.

Trước đây ván khuôn trượt chỉ dùng để thi công betong các công trình đặc biệt như xilo, ống khói nhà máy… Ngày nay ván khuôn trượt được dùng rất rộng rãi để thi công betong toàn khối các công trình dân dụng. Đặc biệt là xây dựng nhà ở nhiều tầng có chiều cao lớn.

ván khuôn trượt

Thiết bị ván khuôn trượt gồm ba bộ phận chủ yếu:

– Các tấm ván khuôn trượt trong, ngoài;

– Hệ thống sàn nâng;

– Hệ thống nâng trượt: khung kích, tuy kích và kích;

– hệ thống khống chế chính xác thi công…

1. Hệ thống ván khuôn

a) Ván khuôn

Mảng ván khuôn trượt có chiều cao không lớn, thường từ 1.0 – 1.2m cá biệt có thể đến 2m. Ván khuôn được ghép bao quanh bề mặt kết cấu trên toàn bộ mặt cắt ngang của công trình. Ván khuôn dựa vào khuôn vây dọc theo bề mặt betong được kéo trượt lên trên. tác dụng chủ yếu của ván khuôn là chịu áp lực bên của betong, lực xung kích và lực ma sáy khi trượt, đồng thời, đồng thời làm cho betongtha2nh hình theo yêu cầu mặt cắt của thiết kế.

Các bộ phận của vân khuôn trượt thúy lực

Các bộ phận của vân khuôn trượt thúy lực
1. Tấm ván khuôn trượt;2. Khung kích; 3. Cơ cấu nâng kích;
4. Ty kích; 5. Sàn thao tác trong; 6. Sàn thao tác ngoài;
7. Sàn treo trong; 8. Sàn treo ngoài; 9. Lỗ trưa để thi công sàn;10. Lỗ cửa sổ hoặc cửa đi.

Theo vị trí và tác dụng khác nhau, ván khuôn có thể chia ra: ván khuôn trong, ván khuôn ngoài, ván khuôn chặn, ván khuôn chỗ mặt cắt thay đổi…Đề phòng khi đổ bêtông trào ra ngoài, phần trên của ván khuôn ngoài cao hơn ván khuôn trong khoảng 100-200mm.

Chiều cao ván khuôn khoảng Im, bề rộng thường từ 200-1000mm. Khi thi cống thân tường có kích thước thay đổi không nhiều, căn cứ vào điều kiện thi công, ghép bề mạt ván khuôn cho lớn hơn, như vậy sẽ tiết kiệm công lắp ráp và tháo dỡ. Ván khuôn có thể dùng tấm thép 2-5mm và thép góc L30-L50 để chế tạo, cũng có thể dùng ván khuôn thép tổ hợp định hình.

b) Khuôn vây

Tác dụng chủ yếu của khuôn vây là giữ cho ván khuôn luôn bảo đảm hình dạng mặt bằng khi lắp ghép và để ghép ván khuôn với giá nâng thành một thể thống nhất. Trong công trình, khuôn vây chịu áp lực bên của bêtông do ván khuôn truyền vào, chịu lực xung kích và tải trọng gió cùng các tải trọng khác, chịu lực ma sát khi trượt cũng như tải trọng tĩnh và tải trọng thẳng đứng tác dụng lên sàn thao tác và tất cả truyền vào giá nâng, kích và thanh chống.

c) Giá nâng

Giá nâng là cấu kiện chủ yếu để lắp ghép các kích, khuôn vây, ván khuôn ghép! thành một thể thống nhất. Tác dụng chủ yếu của giá nâng là khống chế ván khuôn, khuôn vây do áp lực bên của bêtông và lực xung kích mà phát sinh biến dạng hướng ra| ngoài; đồng thời chịu tải trọng nói trên truyền cho các kích và hệ thanh chống. Nhờ má) nâng mà giá nâng kéo khung vây, ván khuôn và sàn thao tác nhất loạt trượt lên phía trên

ván khuôn trượt

Sơ đồ cấu tạo mặt đứng giá nâng a) Giá nâng chữ khai; b) Giá nâng khi mặt cắt thay đổi; c) Giá năng chữ môn. 1. Dầm ngang trên; 2. Dầm ngang dưới; 3. Cột đứng; 4. Chốt đỡ khuôn vây; 5. Ông luồn; 6. Giá điêu chinh; 7. Chốt đỡ dầm nan quạt; 8. Khoảng cách cột đứng.

Speak Your Mind

*