CÔNG NGHỆ NỐI GHÉP VÀ LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN SÀN

Công nghệ lắp ghép ván khuôn sàn nhà gồm:

– Lắp ghép theo từng tấm một:

Trứơc lúc lắp ghép, cần lắp dựng giá chống ổ định. Sau khi kiểm tra cao độ giá chống xong lắp đặt ván khuôn tứ bốn phía vào giữa (dùng ván lhuo6n góc âm liên kết với ván khuôn tường và dầm). Khi lắp ráp ván khuôn mặt phẳng, có thể lắp từng tấm một, cũng có thể dùng kẹp chữ U ghép sẵn một số tấm lại rồi lát, chỗ ván khuôn không bị hụt có thể dùng gỗ để khảm vào.

– Lắp ghép từng mảng ghép sẵn:

Bình thường cần lắp ván khuôn dầm và tường trước, sau mới căn cứ theo thiết kế quy định dựng giàn đỡ vào vị trí và cố định xong, mới cẩu lắp ván khuôn sàn nhà.

Trước lúc cẩu lắp mảng ván khuôn ghép sẵn cần kiểm tra kích thước các đường chéo, độ bằng phẳng, cũng như vị trí các linh kiện chôn sẵn và các lỗ định trừa sẵn của mảng. Lắp ráp vào vị trí xong dùng ván khuôn góc liên kết với ván khôn dầm và ván khuôn tường, ở chỗ ván khuôn còn thiếu dùng ván khuôn gỗ khảm để chèn. Nếu cần nên phải dùng các vật liệu  xảm ( chèn) để lắp khít. Khi dùng hệ thống bằng giàn giáo ống thép, cần bố trí một thanh kéo nằm ngang cùng hướng với mỗi khoảng cách 1.2m đến 1.3m theo phương đứng của cột chống.

Lắp ván khuôn sàn nhà cần chú ý các công việc sau:

+ Khi lắp ráp từng tấm ván khuôn, chiều cao chất đống ván khuôn không nên quá cao, cần chú ý không vượt quá năng lực chịu tải cục bộ của giá chống;

+ Khi dùng giàn giáo mắt cáo chống ván khuôn, cần tăng thêm nẹp thép lúc cẩu lắp để tăng độ cứng cho giàn. Khi lắp ráp mối nối ván khuôn ghép thành mảng sẵn thì các thanh nẹp ngang dưới ván khuôn có thể bố trí đống đều và cắm chốt vào cuối các tấm ván khuôn.

Kiểm tra chất lượng lắp ráp ván khuôn thép tổ hợp:

1) Các điểm chính kiểm tra chất lượng:

Hoàn thành việc lắp ráp ván khuôn thép tổ hợp , căn cứ vào quy định trong ” Quy pah5m thi công và nghiệm thu công trình betong cốt thép” để tiến hành kiểm tra toàn diện. Khi thấy bảo đảm chất lượng và được nghiệm thu xong, thì đội thi công mới được chuyển sang công đoạn mới.

Nội dung kiểm tra gồm:

– Kiểm tra bố cục và trình tự thi công ván khuông thép tổ hợp có đúng theo yêu cầu thiết kế hay không?

– Kiểm tra quy cách và các loại linh kiện liên kết , quy cách của các thanh chống với số lượng và chất lượng có phù hợp với yêu cầu thiết kế thi công hay không? Đặc biệt là chúng ở tình trạng có chặt, có ổn định không và chống đỡ có vững vàng không?

– Kiểm tar quy cách và tình hình các linh kiện chôn sẵn, quy cách và tình hình các lỗ, các ống trừa sẵn xem vị trí, số lượng, chất lượng, chất lượng và mức độ cố định, vững chắc của chúng có phù hợp theo yêu cầu thiết kế không.

– Nội dung và phương pháp kiểm tra các vị trí bộ phận đó xem bảng sau:

Nội dung và phương pháp kiểm tra kết cấu đổ tại chỗ bằng ván khuôn thép tổ hợp

Nội dung và phương pháp kiểm tra kết cấu đổ tại chỗ bằng ván khuôn thép tổ hợp

 

CÔNG NGHỆ NỐI GHÉP VÀ LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN SÀN vào lúc: Tháng Một 18th, 2013 bởi dangiaovinhloi

Speak Your Mind

*