THÁO DỠ THIẾT BỊ VÁN KHUÔN TRƯỢT

Trước lúc tháo dỡ ván khuôn trượt phải lập phương án tháo dỡ, lập các biện pháp an toàn tin cậy để đảm bảo an toàn thao tác. Công tác tháo dỡ phải kết hợp với điều kiện cơ giới hóa cẩu lắp, cố gắng dùng phương pháp tháo dỡ an toàn theo từng đoạn.

a) Trình tự tháo dỡ an toàn theo từng giai đoạn

– Xung quanh công trình ở tầng dưới của tầng tháo dỡ thiết bị ván khuôn trượt đặt lưới an toàn có chiều rộng vươn ra 3m.

– Dọn sạch các vật liệu thừa, dụng cụ, … ở trên sàn thao tác và trên giá nâng

– Tháo dỡ tấm lát sàn thao tác.

– Toàn bộ hệ thống ván khuông trượt trượt không đều cao độ yêu cầu để không

– Gia cố thanh chống ổ định ngang của hệ thống ván khuôn

– Tháo dỡ hệ thống thiết bị chiếu sáng thi công, thiết bị điện động lực và trạm bơm áp lực dầu

– Tháo dỡ dầm chính (dàn) của sàn thoa tác;

cốp pha trượt

– Cắt, thóa dỡ, cẩu chuyển toàn bộ ván khuôn trượt theo từng đoạn;

– Sau khi tháo dỡ cẩu chuyển từng đoạn hệ thống ván khuôn trượt theo từng đoạn;

– Sau khi tháo dỡ cẩu chuyển từng đoạn hệ thống ván khuôn trượt xuống mặt đất tiến hành tháo dời;

b) Biện pháp chủ yếu tháo dỡ thiết bị ván khuôn trượt

– Trước khi bắt dầu công tác tháo dỡ, đặt lưới an tpa2n rộng 3m bốn xung quanh tầng dưới của của tầng tháo dỡ thiết bị ván khuôn trượt, làm biện pháp bảo vệ an toàn phòng vật rơi từ trên cao xuống

– Độ lớn, phạm vi, trọng lượng tháo dỡ của hệ thống ván khuôn phải dựa vào khả năng cẩu, kết hợp với đặc điểm của kết cấu và cấu tạo của hệ thống ván khuôn

– Sau khi toàn bộ ván khuôn trượt không, phải làm công tác gia cố chống đỡ tạm thời

– Trước khi cẩu chuyển phải ước tính trọng tâm của phân đoạn tháo dỡ

– Tháo dỡ toàn bộ theo từng phần nên bắt đầu từ đầu khép kín của hê 5to61ng ván khuôn, dùng biện pháp tháo dỡ tu72g bước, mở rộng phạm vi

cốp pha trượt

– Trước khi cắt rời, tháo dỡ đầu tiên phải móc chắc móc cẩu (dùng cặp khóa) vào điểm cẩu ở vùng phân chia từng phần, đồng thời làm căng móc cẩu sau đó mới tiến hành cắt, tháo dỡ. Sau khi tháo dỡ, cắt rời, phải kiểm tra có già cản trở vật cẩu không, rồi từ từ cẩu ra khỏi công trình

– Khi hệ thống ván khuôn chạm đất, phải làm tốt công tác chống đỡ tạm để tránh đổ, sau đó có thể tháo dỡ móc cẩu và tiếp tục tiến hành tháo dỡ.

Speak Your Mind

*