GIỚI THIỆU GIÀN GIÁO KHUNG KHÔNG GIAN (PHẦN 1)

Phối cảnh một khung giáo

1. Loại giàn giáo thường dùng Phối cảnh một khung giáo Hình dáng các chi tiết trong khung giáo Cầu thang và sàn thao tác Chi tiết khóa và chân cột Kết cấu số lượng một bộ giáo Tải trọng trên một khung giáo Chi tiết của một khung giáo