DÀN GIÁO VĨNH LỢI CUNG CẤP KÍCH TĂNG CHO DỰ ÁN C.T PLAZA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Cuối tháng 9 và đầu thàng 10/2013, Dàn Giáo Vĩnh Lợi đã gặp gở và làm vệc trực tiếp với bên đầu tư về việc hợp tác và cung cấp các thiết bị thi công như giàn giáo, cốp pha, kích tăng v..vv. Dự án CT Plaza Nguyễn đình Chiểu là dự án do Tập […]