VĨNH LỢI TIẾP TỤC GIAO CÂY CHỐNG CHO XD BÀN THẠCH

> Vĩnh Lợi cung cấp cây chống đơn cho XD Bàn Thạch (Đợt 1) VĨNH LỢI TIẾP TỤC GIAO CÂY CHỐNG CHO XD BÀN THẠCH Ngày nay công tác thi công sàn bê-tông có nhiều phương án chống sàn từ hiện đại là truyền thống nhà thầu xây dựng ứng dụng thực tế tại công […]