DÀN GIÁO VĨNH LỢI GIAO CÂY CHỐNG TĂNG CHO CÔNG TY NAM TRƯỜNG THÀNH

dan giao vinh loi

Cây chống trong thi công công trình xây dựng chủ yếu là dùng để chống sàn cho công trình, chống đà hay chống vách. Bên cạnh việc chống sàn bằng dàn giáo, giàn giáo, thì các nhà thầu xây dựng thường sử dụng cây chống để thi công. Cũng với mục đích trên, Công Ty […]

CÂY CHỐNG

dàn giáo vĩnh lợi

1. Giới thiệt về cây chống Cây chống trong xây dựng còn được gọi bằng những cái tên khác như: cột chống, cây chống tăng, cây chống thép, cột chống sắt, cây chống sàn… Dù là tên gọi dưới bất kì hình thức nào thì cây chống đều dùng làm hệ đỡ thay cho giàn […]