NHỮNG CHUYẾN GIÀN GIÁO TIẾP THEO TẠI CÔNG TRÌNH CHÙA QUỐC ÂN KHẢI TƯỜNG

> Dàn Giáo Vĩnh Lợi cung cấp giàn giáo, thiết bị xây dựng cho dự án Chùa Quốc Ân Khải Tường – Long Khánh Đồng Nai. Trong các bài viết trước, Dàn Giáo Vĩnh Lợi rằng đã và đang cung cấp giàn giáo khung truyền thống và giàn giáo nêm chống hay còn gọi là […]

DÀN GIÁO VĨNH LỢI CUNG CẤP GIÀN GIÁO XÂY DỰNG TẠI DỰ ÁN CHÙA QUỐC ÂN KHẢI TƯỜNG

> Dàn Giáo Vĩnh Lợi cung cấp giàn giáo xây dựng tại dự án FORMOSA RAW MATERIAL HANDLING > Dàn Giáo Vĩnh Lợi giao giàn giáo cho công ty NHÀ MÁY EMIVEST FEEDMILL (TG) Chùa Quốc Ân Khải Tường rộng hơn 20 hecta tọa lạc tại Số 18 Ấp Đất Mới – xã Long Phước – huyện […]