COFFA SẮT

>  Dàn Giáo Vĩnh Lợi cung cấp coppha sắt cho Công Ty Việt Ngân >  Hình ảnh coppha sắt do Vĩnh Lợi sản xuất COFFA SẮT Coffa sắt là một dạng khuôn mẫu tạm thời , có thể làm bằng nhiều vật liệu khác nhau (gỗ, lim loại, vật liệu khác..). Khi đưa ra thi […]