FORMOSA HÀ TĨNH VÀ CHUYẾN GIAO HÀNG LẦN 2 TỪ DÀN GIÁO VĨNH LỢI

giao hàng cho Formosa Hà Tĩnh

> Giao hàng cây chống, cốp pha, dàn giáo, sàn thao tác cho nhà máy Formosa lần 1 > Đôi nét về nhà máyFormosa Hà Tĩnh > Giao hàng cây chống, cốp pha, dàn giáo, sàn thao tác cho nhà máy Formosa lần 4  Sau khi chuyến hàng đợt 1 gồm các sản phẩm: cầu […]

NHÀ MÁY GANG THÉP FORMOSA HÀ TĨNH

> Giao hàng cây chống, dàn giáo, cốp pha cho nhà máy Formosa Hà Tĩnh lần 1 > Giao hàng cho nhà máy Formosa Hà Tĩnh lần 2 > Dàn giáo Vĩnh Lợi cung cấp thiết bị thi công cho nhà máy Formosa Nhắc đến khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh), hẳn bạn cũng […]