DÀN GIÁO GIAO HÀNG CHO CÔNG TY TNHH MTV KT XD TOÀN THỊNH PHÁT TẠI CÔNG TRÌNH CARILLONDO

DanGiaoVinhLoi

Ngày 27/07/2012, Dàn Giáo Vĩnh Lợi giao hàng cho Toàn Thịnh Phát đây là đơn hàng dàn giáo cung cấp lâu dài cho công trình xây dựng chung cư Carillondo Công Ty Xây Dựng Toàn Thịnh Phát là nhà thầu chính. Công ty Xây Dựng Toàn Thịnh Phát là một trong những công ty xây […]

DÀN GIÁO VĨNH LỢI GIAO HÀNG CHO CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT

Dàn Giáo Vĩnh Lợi tiến hành giao hàng cho Công Ty Toàn Thịnh Phát

Vào trung tuần tháng 9, Dàn Giáo Vĩnh Lợi đã tiến hành giao hàng cho Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật XD Toàn Thịnh Phát theo hợp đồng 2 bên đã thỏa thuận và ký kết. Tại buổi giao hàng Công ty Xây Dựng Toàn Thịnh Phát rất hài lòng về chất lượng sản phẩm […]