CHUYẾN HÀNG HÀNG NGHÌN CÂY CHỐNG TĂNG GIAO TẠI DỰ ÁN FORMOSA HÀ TĨNH (ĐỢT 2)

> Dàn Giáo Vĩnh lợi tân niên 2014 cùng chuyến hàng cây chống tăng đầu năm (Đợt 1) Sau chuyến hàng cây chống tăng đầu năm ra Formosa Hà Tĩnh (KCN Vũng Án) tại một dự án do Công ty Posco Việt Nam làm tổng thầu xây dựng. Theo hợp đồng 2 bên đã kí […]

DÀN GIÁO VĨNH LỢI HỢP ĐỒNG GIAO THIẾT BỊ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH (LẦN 3)

Công ty XD Posco là một trong những công ty làm thầu thi công một số hạn mục tại các dự án ở KCN Formosa Hà Tĩnh. Với các đợt hàng liên tuc được vận chuyển Formosa Hà Tĩnh, Dàn Giáo Vĩnh Lợi đã trở thành một trong những đơn vị cung cấp giàn giáo […]