YÊU CẦU THIẾT KẾ SÀN NÂNG CỦA VÁN KHUÔN TRƯỢT

cốp pha trượt

a) Sàn thao tác (còn gọi là sàn chính) sàn thao tác là mặt bằng dùng để buộc cốt thép, dựng ván khuôn, lắp đặt ván khuôn lỗ cửa, lắp đặt các đường ống điện nước chôn sẵn, đổ betong và dự trữ vật tư. Thiết kế sàn thao tác, phải dựa vào đặc điểm […]

ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ VÒNG GĂNG VÀ GIÁ NÂNG TRONG VÁN KHUÔN TRƯỢT

ván khuôn trượt

1. Đặc điểm thiết kế vòng găng. Tải trọng đứng mà vòng găng chịu bao gồm trọng lượng ván khuôn và lực ma sát giữa ván khuôn và betong. Ngoài ra, vo2nf găng còn chịu trọng lượng riêng của sàn thao tác, giá treo ngoài và tải trọng thi công tác động lên đó (độ […]

ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ VÁN KHUÔN TRƯỢT

ván khuôn trượt

Ván khuôn gồm các bộ phận: ván khuôn sàn, ván khuôn góc, ván khuôn lỗ cửa. Thiết kế ván khuôn nên cố ằng ít quy cách chủng loại và phải có tính lắp lẫn tính thông dụng đủ độ cứng về mặt cấu tạo, cố gắng tháo lắp thuận lợi. Tấm khuôn thép dùng cho […]

CÔNG TÁC LẮP RÁP VÁN KHUÔN TRƯỢT (PHẦN 1)

ván khuôn trượt

Một trong các đạc điểm của thi công ván khuôn trượt là lắp ghép ván khuôn chính xác một lần, giữ nguyên một mạch cho đến khi thi công xong. Nói chung không thay đổi giữa chừng. Vì thế công tác lắp cấu kiện cơ bản ván khuôn trượt phải rất cẩn thận, tỉ mỉ, […]