COFFA SẮT

>  Dàn Giáo Vĩnh Lợi cung cấp coppha sắt cho Công Ty Việt Ngân >  Hình ảnh coppha sắt do Vĩnh Lợi sản xuất COFFA SẮT Coffa sắt là một dạng khuôn mẫu tạm thời , có thể làm bằng nhiều vật liệu khác nhau (gỗ, lim loại, vật liệu khác..). Khi đưa ra thi […]

COPPHA SẮT

>   Dàn Giáo Vĩnh Lợi sản xuất coppha thép theo yêu cầu và bản vẽ Coppha sắt là một phần tất yếu trong quá trình thi công phần thô của công trình tại bất kì công trình nào. Coppha sắt Đóng vai trò kết cấu và bảo vệ bê tông, cốp pha sắt giúp bê […]