YÊU CẦU THIẾT KẾ SÀN NÂNG CỦA VÁN KHUÔN TRƯỢT

cốp pha trượt

a) Sàn thao tác (còn gọi là sàn chính) sàn thao tác là mặt bằng dùng để buộc cốt thép, dựng ván khuôn, lắp đặt ván khuôn lỗ cửa, lắp đặt các đường ống điện nước chôn sẵn, đổ betong và dự trữ vật tư. Thiết kế sàn thao tác, phải dựa vào đặc điểm […]