CÔNG NGHỆ NỐI GHÉP VÀ LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN TƯỜNG

Công nghệ lắp ghép ván khuôn tường gồm: Lắp ráp từng tấm một. Trình tự lắp ráp từng tấm như dưới đây: –  Kiểm tra trước lúc lắp ghép, dựng giá chống; –  Bước thứ nhất, chia ván khuôn thành tấm nhỏ, lắp ghép sẵn trên mặt đất, lắp chi tiết chôn sẵn; –  Dựng […]