VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN VÁN KHUÔN

ván khuôn

1. Vận chuyển Sau khi gia công hoặc sữa chữa xong, ván khuôn được vận chuyển đến chỗ lắp bằng thủ công hoặc cơ giới. Khi vận chuyển, cần chú ý: – Xếp và dỡ phải hết sức nhẹ nhàng, tránh va chạm. Phải xếp và dỡ đúng quy trình kỹ thuật, không để lung […]

CHỐNG DÍNH CHO VÁN KHUÔN

dàn giáo vĩnh lợi

Độ bền của các tấm khuôn và chất lượng bề mặt kết cấu betong phụ thuộc đáng kể vào chất lượng của chất chống dính, sự thường xuyên làm sạch và bôi trơn bề mặt ván khuôn. Lực giữ ván khuôn vào bề mặt betong phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau. Lực liên kết […]

THÁO GỠ VÁN KHUÔN

dàn giáo vĩnh lợi

Trong công trình betong, việc tháo ván khuôn có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thi công trình, đến việc tiết kiệm ván khuôn và chất lượng betong. Tháo ván khuôn phải do những công nhân hiểu biết kỹ thuật án khuôn nói chung hoặc hiểu biết kỹ thuật với loại ván khuôn đặc […]

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ VÁN KHUÔN TƯỜNG (PHẦN CUỐI)

dàn giáo vĩnh lợi

5. Bộ ván khuôn đúc tường biên. 7. Ván khuôn tường bằng thép với các sườn thép ống Chi tiết liên kết tấm ván  khuôn thép với các sườn thép ống 8. Ván khuôn tường bằng các tấm tiêu chuẩn a) Mặt bằng bố trí các tấm tiêu chuẩn b) Mặt đứng tấm tiêu chuẩn […]

CÁC CÔNG TÁC KHÁC CÓ LIÊN QUAN TỚI LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN (PHẦN CUỐI)

dàn giáo vĩnh lợi

3. Công tác betong Việc chọn độ sụt betong có liên quan đến việc bố trí cửa đổ betong ở ván khuôn theo cả chiều ngang và chiều cao, nếu độ sụt bé cần mở nhiều cửa. Nếu có thêm phụ gia đông cứng nhanh hoặc dưỡng hộ betong bằng nước nóng thì có thể […]

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ VÁN KHUÔN TƯỜNG (P2)

dàn giáo vĩnh lợi

3. Lắp đặt bộ ván khuôn thành a) Lắp đặt các tấm ván khuôn thành đứng độc lập b) Liên kết các tấm ván khuôn đứng gần nhau c) Liên kết thành bộ các ván khuôn thành 4. Ván khuôn thành ván ép 5. Bộ ván khuôn tường bằng thép. a) Ván khuôn tường bằng […]

CÁC CÔNG TÁC KHÁC CÓ LIÊN QUAN TỚI LẮP DỰNG VÀ THÁO DỠ VÁN KHUÔN (P1)

dàn giáo vĩnh lợi

1. Công tác trắc địa. Khi đánh dấu trục công trình và cao độ, phải có những điểm khống chế (từ móng đến mái…) trong suốt quá trình thi công và những điểm này phải được bảo vệ cẩn thận. Đánh dấu trục công trình và cao độ phải ở vị trí làm thuận lợi […]

YÊU CẦU LẮP DỰNG VÁN KHUÔN (PHẦN CUỐI)

14. Trong quá trình đổ betong, phải thường xuyên kiểm tra hình dạng và vị trí của ván khuôn, nếu có biến dạng do chuyển vị phải xử lí kịp thời Ngoài những phần nêu trên, cần chú ý những điểm sau đây: – Chân ván khuôn phải được liên kết chắc chắn xuống nền […]

YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI LẮP DỰNG VÁN KHUÔN (P1)

dàn giáo vĩnh lợi

Lắp dựng ván khuôn công cụ đơn giản hơn nhiều so với lắp dựng ván khuôn lắp ghép từ cấu kiện rời, chưa định hình. Với ván khuôn lắp ghép từ cấu kiện rời, không những phải chú ý trong quá trình lắp dựng mà ngay cả trong quá trình đổ betong vẫn phải theo […]

VÁN KHUÔN VĨNH CỬU (P2)

dàn giáo vĩnh lợi

d) Các điểm chính trong công nghệ thi công tấm mỏng ứng suất trước ♦ Kẻ đường nằm ngang và vị trí lắp ghép tấm mỏng trên tường và cột. –  Dựng giá cứng (Nói chung khung sườn có thể dùng gỗ vuông 50×100 hoặc 100×100 cũng có thể dùng ống thép vuông vách mỏng […]