CỘT CHỐNG ĐƠN ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC CHIỀU CAO

Cột chống thép kiểu LENEX

Cột chống trong thi công toàn khối cần phải được ổn định , gọn nhẹ, để thi công và tháo lắp, cột chống phải dùng được nhiều lần, tăng giảm chiều cao dễ dàng; cần bảo đảm an toàn trong suốt thời gian thi công. Cột chống có thể bằng gỗ hoặc kim loại. Cột […]