VĨNH LỢI CUNG CẤP DÀN GIÁO KHUNG SƠN DẦU CHO XD PHÚ SĨ

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư thiết bị mới của Công ty cổ phần XD và đầu tư Phú Sĩ là dàn giáo khung sơn dầu, bộ phận vật tư của Phú Sĩ tìm đến Vĩnh Lợi để làm tiến hành thỏa thuận về sản phẩm dàn giáo khung sơn dầu, tiến độ giao […]