GIÀN GIÁO SAO

dàn giáo sao

Giàn giáo sao hay trong xây dựng còn gọi là giàn giáo nêm chống, giàn giáo Vietform. Và đây là loại giàn giáo hiện đại đang rất được nhà thầu chú ý và ứng dụng trong những công trình xây dựng gần đây, được sử dụng cho hầu khắp các công trình xây dựng quy […]