DÀN GIÁO VĨNH LỢI GIAO HÀNG CHO CÔNG TY XÂY DỰNG THIÊN TRƯỜNG

DÀN GIÁO VĨNH LỢI GIAO HÀNG CÔNG TY XD THIÊN TRƯỜNG

Những nỗ lực tìm hiểu và phát triển thị trường tại khu vực Tây Nguyên đã đạt được kết quả bước đầu. Ngày 10/11/2012, Dàn Giáo Vĩnh Lợi đã giao chuyến hàng đầu tiên cho Công Ty Xây Dựng Thiên Trường – một trong những công ty Xây Dựng có uy tín hàng đầu tại […]