KIỂM TRA LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO NÊM CHỐNG TẠI FORMOSA LONG THÀNH

KIỂM TRA LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO NÊM CHỐNG TẠI FORMOSA LONG THÀNH Đơn hàng cung cấp giàn giáo nêm chống được ký kết giữa Dàn Giáo Vĩnh Lợi và Thành Thảo Nguyên cho dự án tại Formosa Long Thành  đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Trong vòng hơn 1 tháng vừa qua, hơn 4/5 […]