THĂM VÀ KIỂM TRA GIÀN GIÁO DO VĨNH LỢI CUNG CẤP TẠI CÔNG TRÌNH CĂN HỘ CAO CẤP CARILLON DO CÔNG TY TOÀN THỊNH PHÁT THI CÔNG

Giàn giáo Vĩnh Lợi

Trong tuần vừa qua, Ông Nguyễn Văn Hùng – Tổng GĐ Dàn Giáo Vĩnh Lợi đã có chuyến thăm và làm việc tại công trình căn hộ cao cấp Carillon – đây là công trình trọng điểm của công ty Toàn Thịnh Phát trong năm 2013, và cũng là công trình mà Dàn Giáo Vĩnh […]