KÍCH TĂNG BẰNG RỖNG, KÍCH TĂNG BẰNG ĐẶC

>     Dàn Giáo Vĩnh Lợi xuất khẩu kích tăng sang Campuchia   KÍCH TĂNG BẰNG (ĐẾ BẰNG, KÍCH BẰNG, KÍCH CHÂN, CHÂN KÍCH) Kích tăng bằng rỗng, kích tăng bằng đặc là một thiết bị hỗ trợ quan trọng trong việc chống sàn trong công tác thi công đổ sàn betong. Kích tăng có thể […]