CHUYẾN DÀN GIÁO CUỐI NĂM QUÝ TỴ RA DỰ ÁN FORMOSA RAW MATERIAL HANDLING

 > Dàn Giáo Vĩnh Lợi cung cấp thiết bị xây dựng giai đoạn cuối năm cho dự án nhà máy Nhiệt Điện tại KCN Formosa Hà Tĩnh (KCN Vũng Án). > Dàn Giáo Vĩnh Lợi cung cấp dàn giáo cho Công ty Posco E&C VN tại dự án Formosa Hà Tĩnh (Khu Công Nghiệp Vũng Án) […]