GIÀN GIÁO ỐNG RỜI BẰNG KIM LOẠI (PHẦN CUỐI)

Các kiểu khóa hướng

3. Những phụ kiện để liên kết ống. Những phụ kiện để liên lết ống – Khóa giáo để liên kết các ống tại nút giao nhau; – Ống nối và trục nối để nối dài các ống. a) Khóa giáo Theo vị trí tương đối giữa các ống, khóa giáo được chia ra từng […]