GIAO HÀNG FORMOSA HÀ TĨNH LẦN 1 VỀ CÂY CHỐNG, GIÀN GIÁO, SÀN THAO TÁC

giao hàng Formosa Hà Tĩnh lần 1

> Giao hàng cây chống, giàn giáo, sàn thao tác cho Formosa Hà Tĩnh lần 2  > Giao hàng cây chống, sàn thao tác, giàn giáo cho Formosa Hà Tĩnh lần 4 Được biết đến là nhà máy gang thép có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, Formosa đang trong quá trình xây dựng […]