KÍCH BẰNG

> Hình ảnh sản xuất thực tế kích bằng tại Vĩnh lợi Dàn Giáo Vĩnh Lợi sản xuất Kích bằng với các thông số kỹ thuật và quy cách sử dụng thông dụng nhất : Kích bằng Rỗng 0.5m x Q34, độ dày của Tăng Đơ  là 3.8 ly – 4.0ly. Kích bằng Đặc 0.5m x Q32, […]