KÍCH CHÂN

>    Dàn Giáo Vĩnh Lợi giao kích tăng cho công Ty Vinaconex 17 Một nhà sản xuất chuyên nghiệp là phải hiểu được về cả  ưu điểm, nhược điểm và cả những lỗi kĩ thuật hay mắc phải của kích chân trong khi thi công. Dàn Giáo Vĩnh Lợi hiểu rất rõ những vấn đề […]

KÍCH TĂNG BẰNG RỖNG, KÍCH TĂNG BẰNG ĐẶC

>     Dàn Giáo Vĩnh Lợi xuất khẩu kích tăng sang Campuchia   KÍCH TĂNG BẰNG (ĐẾ BẰNG, KÍCH BẰNG, KÍCH CHÂN, CHÂN KÍCH) Kích tăng bằng rỗng, kích tăng bằng đặc là một thiết bị hỗ trợ quan trọng trong việc chống sàn trong công tác thi công đổ sàn betong. Kích tăng có thể […]