VĨNH LỢI CUNG CẤP KÍCH TĂNG ĐẦU CHO TOÀN THỊNH PHÁT

VĨNH LỢI CUNG CẤP KÍCH TĂNG ĐẦU CHO TOÀN THỊNH PHÁT Đối với các đơn vị xây dựng lớn và có tầm cỡ thì mức độ an toàn của công trình là đều vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp. Kích tăng đầu là thiết bị sử dụng đề […]

KÍCH TĂNG U

kích tăng U

Kích tăng U hay còn gọi là kích đầu. Kích tăng U thường dùng để điều chỉnh chiều cao, cố định, ổn định vị trí cho sàn trong quá trình đổ betong. Kích tăng U thường có 2 loại ống thép, đó là Kích Tăng U đặc (Ống thép đặc) và Kích Tăng U rỗng […]