KÍCH U

Dàn Giáo Vĩnh Lợi sản xuất Kích U với các thông số kỹ thuật và quy cách sử dụng thông dụng nhất : Kích U Rỗng 0.5m x Q34, độ dày của Tăng Đơ  là 3.8 ly – 4.0ly. Kích U Đặc 0.5m x Q32, độ dày của Tăng Đơ  là 3.8 ly – 4.0ly. Kích U có hai […]