DÀN GIÁO VĨNH LỢI KIỂM ĐỊNH Q-TEST 3 TRƯỚC KHI BÀN GIAO GIÀN GIÁO THI CÔNG CHO CÔNG TY SANOFI AVENTIS

> Dàn Giáo Vĩnh Lợi giao giàn giáo cho công ty Xd Tân Bình – Sóc Trăng. Đảm bảo tính an toàn cho công trình, dự án trong quá trình xây dựng; đảm bảo tính an toàn cho người lao động trong quá trình thi công trên cao là nhiệm vụ của nhà đầu tư. […]