VĨNH LỢI NGHIỆM THU GIÀN GIÁO NÊM CHỐNG LICOGI QN

DÀN GIÁO VĨNH LỢI NGHIỆM THU GIÀN GIÁO NÊM CHỐNG CUNG CẤP CHO LICOGI QUẢNG NGÃI Cuối tháng 10/2015 Vĩnh Lợi và Licogi Quảng Ngãi đã kí hợp đồng cung cấp giàn giáo nêm chống với trị giá hợp đồng hơn 1 tỷ đồng. Đầu tháng 1 1/2015, Vĩnh Lợi đã tiến hành giao giàn […]

VĨNH LỢI CUNG CẤP GIÀN GIÁO NÊM CHO LICOGI QN

> Vĩnh Lợi cung cấp giàn giáo nêm cho dự án chợ Quảng Ngãi VĨNH LỢI CUNG CẤP GIÀN GIÁO NÊM CHO LICOGI QUẢNG NGÃI (ĐỢT 1) Hiện nay, các sản phẩm của Dàn Giáo Vĩnh Lợi đã và đang nhận được sự tín nhiệm và sử dụng trong các công trình. Trong thời gian vừa […]