CÔNG NGHỆ NỐI GHÉP VÀ LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN CỘT

Cách cố định hệ ván khuôn cột bằng hệ giá chống

Công nghệ lắp ghép ván khuôn cho các loại cấu kiện chia làm hai loại: Từng tấm đơn đưa vào vị trí lắp đặt và chế sẵn thành tổ để lắp. Trong các loại phương thức chế sẵn thành tổ lắp ghép lại, phân thành từng tấm lắp ghép riêng hoặc lắp ghép theo tổ […]