DÀN GIÁO VĨNH LỢI KÝ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP GIÀN GIÁO NÊM CHO CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG HÒA HUY

> Dàn Giáo Vĩnh Lợi cung cấp giàn giáo nêm chống cho Công Ty XD Long Giang tại công trình Hà Nội Dàn Giáo nêm được nghiên cứu và phát triển dựa trên hệ giàn giáo ống. Dàn giáo Vĩnh Lợi đã nghiên cứu và phát triển trên nền tảng đó cho ra giàn giáo […]