DÀN GIÁO VĨNH LỢI CUNG CẤP GIÀN GIÁO CHO CTY POSCO E&C VIỆT NAM TẠI DỰ ÁN FORMOSA HÀ TĨNH

> Dàn Giáo Vĩnh Lợi giao cung cấp giàn giáo và các thiết bị xây dựng tại KCN Formosa Hà Tĩnh (KCN Vũng Án) tháng 9/2013 > Dàn Giáo Vĩnh Lợi cung cấp thiết bị xây dựng giai đoạn cuối năm cho dự án nhà máy Nhiệt Điện tại KCN Formosa Hà Tĩnh (KCN Vũng Án). Tập Đoàn […]