SÀN THAO TÁC NHÚNG KẼM VĨNH LỢI – AN TOÀN CHO MỌI CÔNG TRÌNH

> Dàn Giáo Vĩnh Lợi cung cấp giàn giáo, cây chống, sàn tháo tác cho KCN Formosa Hà Tĩnh (KCN Vũng Án) > Dàn Giáo Vĩnh Lợi đẩy mạnh xuất khẩu thiết bị như giàn giáo, cây chốn, kích tăng sang thị trường Campuchia. Sàn thao tác nhúng kẽm là hay còn gọi là sàn thao […]

DÀN GIÁO VĨNH LỢI GIAO SÀN THAO TÁC CHO CÔNG TY THIỆU PHONG (ĐÀI LOAN)

> Dàn Giáo Vĩnh Lợi cung cấp giàn giáo, cây chống, sàn thao tác cho KCN Formosa Hà Tĩnh (KCN Vũng Án) Từ cuối năm 2013,  Dàn Giáo Vĩnh Lợi đã có cơ hội tiếp xúc và làm việc cùng Công Ty Thiệu Phong – một công ty con có vốn 100% Đài Loan. Công ty […]