DÀN GIÁO VĨNH LỢI CUNG CẤP GIÀN GIÁO CỐP PHA CHO CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 6

Công ty Cổ Phần Sông Đà 6 sau khi tìm hiểu và đã quyết định hợp tác với Dàn giáo Vĩnh Lợi vì thương hiệu và uy tín của Vĩnh Lợi trên thị trường thiết bị. Hợp đồng giàn giáo nêm chống giữa Dàn Giáo Vĩnh Lợi và Công Ty Sông Đà 6 có giá […]