MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ VÁN KHUÔN TƯỜNG

dàn giáo vĩnh lợi

1. Cấu tạo ván khuôn tường bằng gỗ có giằng ngang Chi tiết bulong giằng ván khuôn. a) Thanh bulong giằng có ống văng bảo vệ b) Thanh bulong giằng có ốc côn c) Thanh bulong giằng đặt trong ống văng ngang 2. Cấu tạo ván khuôn tường bằng ván ép