VÁN KHUÔN HỢP KIM NHÔM ĐÚC (PHẦN 2)

2) Thiết kế lắp ghép ván khuôn hợp kim nhôm. Do ván khuôn hợp kim nhôm đúc theo kích thước Anh, vì thế công tác thiết kế ghép ván khuôn cần được chú ý hơn. Để làm sao cho ván khuôn có thể sử dụng được một cách hợp lí, tăng nhanh luân chuyển mà […]