THÁO DỠ THIẾT BỊ VÁN KHUÔN TRƯỢT

cốp pha trượt

Trước lúc tháo dỡ ván khuôn trượt phải lập phương án tháo dỡ, lập các biện pháp an toàn tin cậy để đảm bảo an toàn thao tác. Công tác tháo dỡ phải kết hợp với điều kiện cơ giới hóa cẩu lắp, cố gắng dùng phương pháp tháo dỡ an toàn theo từng đoạn. […]