CÔNG NGHỆ THI CÔNG CỐT THÉP, BETONG TRONG THI CÔNG VÁN KHUÔN TRƯỢT

ván khuôn trượt

1. Công nghệ thi công cốt thép. – Chiều dài gia công  cốt thép ngang không nên lớn hơn 7m; chiều dài gia công cốt thép đứng khi đường kính nhỏ hơn 12mm thì không nên lớn hơn 6m. – Vị trí cốt thép đứng vách cứng , nên để ở trên mặt sàn 1.2-1.5m […]