CÔNG NGHỆ THI CÔNG SÀN BẰNG VÁN KHUÔN TRƯỢT

sàn thi công theo tầng

Hiện nay có 3 phương pháp thi công sàn ván khuôn trượt kết cấu nhà cao tầng: sàn thi công theo tầng, sàn thi công cách tầng và thi công hạ ván khuôn sàn. Trong đó thường dùng là phương pháp sàn thi công theo tầng và sàn thi công cách tầng. a) Phương pháp […]