DÀN GIÁO VĨNH LỢI TRONG CHUYẾN THIỆN NGUYỆN TẠI CHÙA KỲ QUANG GÒ VẤP

Ông Nguyễn văn Hùng – TGĐ Dàn Giáo Vĩnh Lợi – đã từng chia sẻ: Trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp thể hiện ở rất nhiều khía cạnh từ chính sản phẩm cốt lõi đến văn hóa doanh nghiệp đến các công tác thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng. Ông Hùng cho rằng với […]

DÀN GIÁO VĨNH LỢI KÍ BẢN GHI NHỚ ĐÓNG GÓP TẠI CHÙA KỲ QUANG II

Kinh doanh có trách nhiệm với xã hội là một trong những châm ngôn hoạt động của Dàn Giáo Vĩnh Lợi khi thành lập. Ông Nguyễn Văn Hùng – Tổng Giám Đốc Dàn Giáo Vĩnh Lợi từng chia sẻ rằng kinh doanh là để phục vụ cộng đồng, chúng ta nên đóng góp một phần cho […]