DÀN GIÁO VĨNH LỢI TIẾN HÀNH GIAO HÀNG CHO CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH

DÀN GIÁO VĨNH LỢI GIAO HÀNG CHO CỘNG TY FORMOSA HÀ TĨNH

Rạng sáng ngày 07/11/2012 vừa qua, Dàn Giáo Vĩnh Lợi đã tiến hành giao hàng theo hợp đồng đã kí kết và thỏa thuận cho công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh Công ty Fomosa Hà Tĩnh là công ty chuyên về xây dựng công trình, kỹ thuật dân dụng, thành lập […]