DÀN GIÁO VĨNH LỢI GIAO DÀN GIÁO VÀ THIẾT BỊ CHO CÔNG TY XD HOÀN ĐỨC-BÌNH DƯƠNG

> Dàn Giáo Vĩnh Lợi giao giàn giáo và thiết bị xây dựng cho công ty XD Nam Thành Những tháng cuối năm 2013, xưởng sản xuất Dàn Giáo Vĩnh Lợi tấp nập hàng hóa ra vào. Các nguyên liêu đầu vào để sản xuất cứ nhập vào kho liên tục: ống thép, sơn dầu, […]